Mineralna ishrana biljaka upotrebom ekoloških preparata

ZEO PULLUS 2015 je jedinstvena smesa oplemenjenog pilećeg stajnjaka i prirodnog zeolita klinoptilolita koja omogućava vašim biljkama ishranu tokom či tavog vegetativnog perioda.                    

Ekološka smeša pilećeg stajnjaka

Korišćenjem ZEO PULLUS-a 2015 (pored ishrane biljaka neophodnim makro i mikro elementima) vršite:

• Humifikaciju zemljišta zbog visokog sadržaja organske materije u ZEO PULLUS-u

• Unos korisnih bakterija

• Unos huminskih i fulvo kiselina

• Smanjenje unosa mineralnih đubriva (u zavisnosti od rezultata analize zemljišta i do 100%)

PRISUSTVO ZEOLITA PRUŽA:

• Čuvanje hranljivih elemenata u zoni korenovog sistema i njihovu dostupnost biljci

• Podizanje hranidbenog nivoa fosfora prisutnog u zemljištu

• Popravku vodo-vazdušnog režima u zemljištu

• Inaktivaciju teških metala i slobodnih radikala

• Repelentno delovanje na nematode

• Fungicidno dejstvo

NAČIN PRIMENE I DOZIRANJE:

ZEO PULLUS se koristi u osnovnoj pripremi zemljišta ili kao prihrana u toku vegetacije uz inkorporaciju na dubinu 10-15 cm. Kod biljaka sa plitkim korenovim sistemom može se ostaviti i na površini bez bojazni od gubitka hranljivih svojstava.

ZEO PULLUS 2015 se koristi u količini 500 kg/ha.

Doze je moguće korigovati u skladu sa analizom zemljišta uz konsultaciju sa stručnim licem.    

Dostupan je u obliku peleta (5 mm) i praškast (0-0,2 mm).

Preporučujemo praškastu formulaciju zbog bolje inkorporacije i samim tim bržeg delovanja na biljku.

Sadržaj:

UKUPAN AZOT (N) 6 %
UKUPAN FOSFOR (P2O5) 6 %
UKUPAN KALIJUM (K2O) 6 %
KALCIJUM (CaO) 8 %
MAGNEZIJUM (MgO) 3 %
GVOŽĐE , BAKAR I CINK

ZEO PULLUS 2015 proizvod je proizvod iz Palete proizvoda firme TMB Diamond, možete ga poručiti kod saradnika na terenu
Ivana Radojević dipl. ing. polj.  062764930

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.