Na osnovu našeg iskustva napravili smo kratki pregled radova u voćnjaku i neke od preporuku prilikom izbora preparata za zaštitu bilja od bolesti, štetočina, korova, … 

Prilikom izbora preparata treba se opredeliti za preparat koji je registrovan za suzbijanje određenog štetnog agensa, ispoljava najveću efikasnost i predstavlja najmanji rizik za zdravlje čoveka i životnu sredinu.

Hemijska zaštita je samo jedna od mera u celokupnom sistemu zaštite koja podrazumeva i pravilnu primenu agrotehnike i primenu bioloških mera zaštite.

Efikasnost pesticida je uslovljena pravim vremenom i načinom primene.

Januar

Sađenje sadnice voća na nepripremljenom zemljištu
 • Nastavak sadnje voćaka – ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju;
 • Krečenje debla i ramenih grana – poželjno u prvoj polovini meseca;
 • Priprema plastenika za ranu proizvodnju jagode;

Februar

Rezidba
 • Rezidba voćaka;
 • Prekalemljivanje i podmlađivanje oštećenih i starijih stabala;
 • Kontrola i nega sejanaca jagode, maline i ribizle u plasteniku;
 • Suzbijanje korova;
 • Nastavak sadnje voćaka – ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju;
 • Zimsko prskanje voća – preporuka;

Mart

 • Zaštita voćaka od kasnih prolećnih mrazeva;
 • Nastavak sadnje voćaka – ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju;
 • Rezidba maline i kupine;
 • Setva semena u semeništu;
 • Suzbijanje korova;
 • Sadnja;
 • Zimsko prskanje voća – preporuka;

April

 • Površinska obrada zemljišta u matičnjacima, semeništima, rastilima i voćnjacima;
 • Nastavak sadnje voćaka – ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju;
 • Uklanjanje mladih izdanaka u malinjacima i zakidanje prve serije izdanaka kupine;
 • Zaštita voćaka od kasnih prolećnih mrazeva;
 • Unošenje pčelinjih društava u procvetale zasade;

Maj

 • Proređivanje plodova;
 • Kalemljenje očenjem na budni pupoljak;
 • Zalivanje matičnjaka, semeništa, rastila i voćnjaka – zavisno od potreba sa ili bez prihranjivanja;
 • Zaoravanje biljaka za zelenišno đubrenje uz dodatak azotnih đubriva za bolje razlaganje;
 • Zakidanje mladih budnih izdanaka kod kupine;
 • Prihranjivanje azotnim đubrivima (semeništa i rastila) – po potrebi;
 • Zaštita:
 • Jabuka, ukoliko dođe do učestalih kiša u periodu kraj maja: Indar 1 lit. + Postalon 1 lit. + Penncozeb 3 kg + FitoFert Calcium 4 lit;

Jun

 • Zelena rezidba voćaka;
 • Zalivanje i okopavanje sejanaca u matičnjacima vegetatativnih podloga sa ili bez prihrane;
 • Površinska obrada zemljišta;
 • Berba (trešnja, jagoda, višnja, malina i rane sorte ostalih vrsta)
 • Zalivanje i nagrtanje mladara u matičnjacima vegetetativnih podloga;
Zaštita:
 • Jabuka, 10-15.06. Systhane 0,2 lit. + Captan 2 kg + Afinex 0,5 kg + Prince 1 lit. + FitoFert Calcium 15 4 lit;
 • Jabuka,25-30.06. Systhane 0,2 lit. + Dithane 2,5 kg + Runner 0,5 lit. + FitoFert Humisuper 3 lit;
 • Kruška, početak juna: Prince 1 lit. + Vertimec 1 lit. ili Abastate 1 lit. + Afinex 0,5 kg + Nitropol S 5 lit. + Dithane 3 kg;

  Malina, oko 20-tog juna, zaštita od sive truleži (za 0,1 ha sa 100 litara vode): Switch 80 gr. + FitoFert Calcijum Organo 30 300 gr;

   

Jul

 • Rezidba maline posle berbe;
 • Zalivanje voćnjaka i rasadnika;
 • Površinska obrada;
 • Kalemljenje očenjem na spavajući pupoljak;
 • Nega mladih i podizanje novih zasada jagode;
Zaštita:
 • Jabuka, oko 15-og jula: Penncozeb 3 kg + Microthiol disperss 2 kg + Coragen 0,2 lit. + Cythrin 0,3 lit. + FitoFert Ca organo 30 2 kg + okvašivač Vin-Film 0,3 lit;
 • Jabuka, kraj jula: Captan 2 kg + Microthiol disperss 1 kg + Prince 1 lit. + Vantex 0,1 lit. + FitoFert Humisuper 3 lit.
 • Breskva, početak jula: Systhane 0,2 l ili Postalon 1l + Dithane 2,5 kg + Afinex 0,5 kg + FitoFert Calcium 30 2 kg + Vin-Film 0,3 lit;
 • Breskva, (10-15 dana pred berbu): Funomil 0,5 kg ili Switch 0,6 kg + Vantex 0,1 lit;

Avgust

 • Rezidba maline – ukoliko nije urađena u julu;
 • Kalemljenje očenjem na spavajući pupoljak;
 • Priprema zemljišta za podizanje voćnjaka;
 • Sadnja jagode;
 • Zalivanje po potrebi;
 • Proizvodnja sadnica kupine potapanjem vrhova;
Zaštita:
 • Jabuka, polovinom avgusta: Funomil 0,7 kg + Afinex 0,5 kg + Coragen 0,2 lit. ili Nurelle D 1,5 lit. + FitoFert Humisuper 3 lit. + Vin-Film 0,3 lit;
 • Breskva, (10-15 dana pred berbu): Funomil 0,5 kg ili Switch 0,6 kg + Vantex 0,1 lit;
 • Malina, polovinom avgusta, zaštita mladih lastara od sušenja (sa 100 litara vode za 10 ari) Sanmite 100 gr. + Afinex 25 gr. + Queen 100 ml;
 • Malina, krajem avgusta, ishrana lastara preko lista radi formiranja pupoljaka za sledeću godinu (na 100 litara vode za 10 ari): FitoFert Humistart 250 ml + FitoFert 4:10:40 500gr;

Septembar

 • Berba zimskih sorti jabuke i  kruške, šljive, oraha, leske, badema, pitomog kestena;
 • Završetak kalemljenja očenjem/čipovanjem na spavajući pupoljak;
 • Osnovno đubrenje i priprema zemljišta za podizanje  semeništa, rastila, matičnjaka, voćnjaka;
 • Rezidba izdanaka koji su doneli rod ranih sorti kupine i zaštita ostavljenih za rod u narednoj godini (sorte čija je berba završena);
Zaštita:
 • Jabuka, početak septembra: Funomil 0,7 kg + Runner 0,5 lit. ili Avaunt 0,35 lit. + FitoFert Ca organo 30 2 kg + okvašivač Vin-Film 0,3 lit;
 • Jabuka, za uspešno prezimljavanje i pripremu za narednu godinu, kraj septembra: FitoFert Mangan organo 1 kg + FF Cink organo 1 kg + FF BorMax 20 1 kg, + FF Humisuper 2 lit;

Oktobar

 • Berba zimskih sorti jabuke i kruške, dunje, mušmule i ranih sorti aktinidije;
 • Stratifikovanje semena  koštičavog voća;
 • Početak vađenja izdanaka maline iz matičnog zasada;
 • Rezidba i iznošenje starih izdanaka kupine – kasne sorte;
 • Priprema zemljišta za sadnju;
Zaštita:
 • Jabuka, za uspešno prezimljavanje i pripremu za narednu godinu, kraj septembra: FitoFert Mangan organo 1 kg + FF Cink organo 1 kg + FF BorMax 20 1 kg, + FF Humisuper 2 lit;
 • Jesenje plavo prskanje voća; posle berbe, kada je opalo najmanje 70% lisne mase; mogu se koristiti svi preparati na bazi bakra(bordovska čorba, bakaroksihlorid, bakarhidroksid, bakar oksid, bakar sulfat, bakarhidroksid + kalcijum hlorid, prednost dati formulacijama gde je bakar u obliku hidroksida ili oksihlorida zbog bolje efikasnosti preparata. Biljke treba okupati da se slije do korenovog vrata, posebno je važno u zasadima jabučastog voća, sa 400 litara vode na 1 metar visine biljke (biljke visene 2,5 metara sa 1000 litara vode pohektaru). Posebno važno kod koštičavog voća (breskva) lakše se i sigurnije štiti od kovrdžavosti lista (prouzrokovač Taphrina deformans). Kod jabučastog voća ova zaštita se preporučuje kada je u zasadima prisutna bolest:
 1. Rak kore jabuke i kruške (prouzrokovač Nectria galigena),
 2. Rak rane i bakteriozno izumiranje voćaka (prouzrokovač  Pseudomonas syringae pv. Syringae),
 3. Bakterijska plamenjača jabuke i kruške (prouzrokovač Erwinia amylovora).

 

Novembar

 • Podizanje voćnjaka i popunjavanje praznih mesta;
 • Vađenje, klasiranje i trapljenje sadnica;
 • Zimska obrada zemljišta i đubrenje;
 • Zaštita od glodara;
 • Sadnja;

Decembar

 • Nastavak započetih radova iz novembra;
 • Sadnja (ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju);

.

.