RADOVI U VOĆNJAKU (u mesecu januaru)

Januar

Sađenje sadnice voća na nepripremljenom zemljištu 

  • Nastavak sadnje voćaka – ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju;
  • Krečenje debla i ramenih grana – poželjno u prvoj polovini meseca;
  • Priprema plastenika za ranu proizvodnju jagode;