RADOVI U VOĆNJAKU (u mesecu aprilu)

April

  • Površinska obrada zemljišta u matičnjacima, semeništima, rastilima i voćnjacima;
  • Nastavak sadnje voćaka – ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju;
  • Uklanjanje mladih izdanaka u malinjacima i zakidanje prve serije izdanaka kupine;
  • Zaštita voćaka od kasnih prolećnih mrazeva;
  • Unošenje pčelinjih društava u procvetale zasade;

Zaštita šljive, višnje i trešnje u cvetanju (za 1 ha): Indar 1 lit ili Pyrus 2 lit ili Octave 0,4 lit + FitoFert Bormax 1 kg + FitoFert 10:40:10 4 kg;

Zaštita jabuke pred cvetanje (za 1 ha): Pyrus 1 lit + Dithane M45 2,5 kg + Postalon 1 lit + FitoFert Bormax 1 kg + FitoFert Humistart 2 lit;

Zaštita jagode (za 100 lit vode): Captan 250 gr + Pyrus 200 ml + Afinex 25 gr);

Ishrana jagode (za 10 ari): preko sistema FitoFert 10:40:10 12 kg + FitoFert Humistart 2 lit. Nakon toga folijarno FF Humistart 70 ml na 10 lit vode svakih 7 dana;

Zaštita kruške: Pyrus 1 lit + Dithane M45 3 kg + Prince 1 lit + Afinex 0,5 kg + VinFilm 0,3 lit + FF Humistart 2 lit;

Zaštita maline (za 10 ari, 500 m dužnih, u 100 lit vode): Cuprablau Z 400 gr + Cythrin 30 ml + Nitropol S 1 lit;

Zaštita jabuke (za 1 jha): Syllit 2 lit + Microthiol disperss 3 kg + FF Mangan 1 kg + FF Cink 1 kg;