RADOVI U VOĆNJAKU (u mesecu novembru)

Novembar

  • Podizanje voćnjaka i popunjavanje praznih mesta;
  • Vađenje, klasiranje i trapljenje sadnica;
  • Zimska obrada zemljišta i đubrenje;
  • Zaštita od glodara;
  • Sadnja;