RADOVI U VOĆNJAKU (treća dekada maja, jun)

 • Zelena rezidba voćaka;
 • Zalivanje i okopavanje sejanaca u matičnjacima vegetatativnih podloga sa ili bez prihrane;
 • Površinska obrada zemljišta;
 • Berba (trešnja, jagoda, višnja, malina i rane sorte ostalih vrsta);
 • Zalivanje i nagrtanje mladara u matičnjacima vegetetativnih podloga;
Zaštita:
 • Kupina, za 10 ari u 100 lit vode: Fiesta 70 gr ili Captan 200 gr + Sigura 30 ml + Nurelle D 100 ml + FitoFert HumiSuper 250 ml;
 • Jabuka, za 1 ha: Sigura 0,3 lit + captan 2 kg ili Fiesta 0,7 kg + Fluoco 0,25 lit + Lobo 0,2 kg + Runner 0,5 lit + Vinfilm 0,3 lit;
 • Paradajz, Krompir, Paprika, za 1 ha u min 300 lit vode: Dithan 2,5 kg +Funguran OH 1,5 kg + afinex 0,25 kg ili Tepeki 0,12 kg + FF HumiStart 0,5%;
 • Malina, intenzivno formiranje plodova i cvetanja, za 10 ari, 500 m dužnih u 100 lit vode: Switch 80 gr + FF Berry 500 gr + BM86 500 ml;
 • Jabuka, Systhane 0,2 lit + Captan 2 kg + Afinex 0,5 kg + Prince 1 lit. + FitoFert Calcium 15 4 lit;
 • Jabuka Systhane 0,2 lit + Dithane 2,5 kg + Runner 0,5 lit. + FitoFert Humisuper 3 lit;
 • Kruška, Prince 1 lit + Vertimec 1 lit. ili Abastate 1 lit. + Afinex 0,5 kg + Nitropol S 5 lit. + Dithane 3 kg;
 • Malina, zaštita od sive truleži (za 0,1 ha sa 100 litara vode): Switch 80 gr. + FitoFert Calcijum Organo 30 300 gr;