RADOVI U VOĆNJAKU (oktobar)

  • Berba zimskih sorti jabuke i kruške, dunje, mušmule i ranih sorti aktinidije;
  • Stratifikovanje semena  koštičavog voća;
  • Početak vađenja izdanaka maline iz matičnog zasada;
  • Rezidba i iznošenje starih izdanaka kupine – kasne sorte;
  • Priprema zemljišta za sadnju;
Zaštita:

  • Jabuka, za uspešno prezimljavanje i pripremu za narednu godinu, kraj septembra: FitoFert Mangan organo 1 kg + FF Cink organo 1 kg + FF BorMax 20 1 kg, + FF Humisuper 2 lit;
  • Jesenje plavo prskanje voća; posle berbe, kada je opalo najmanje 70% lisne mase; mogu se koristiti svi preparati na bazi bakra(bordovska čorba, bakaroksihlorid, bakarhidroksid, bakar oksid, bakar sulfat, bakarhidroksid + kalcijum hlorid, prednost dati formulacijama gde je bakar u obliku hidroksida ili oksihlorida zbog bolje efikasnosti preparata. Biljke treba okupati da se slije do korenovog vrata, posebno je važno u zasadima jabučastog voća, sa 400 litara vode na 1 metar visine biljke (biljke visene 2,5 metara sa 1000 litara vode pohektaru). Posebno važno kod koštičavog voća (breskva) lakše se i sigurnije štiti od kovrdžavosti lista (prouzrokovač Taphrina deformans). Kod jabučastog voća ova zaštita se preporučuje kada je u zasadima prisutna bolest:
  1. Rak kore jabuke i kruške (prouzrokovač Nectria galigena),
  2. Rak rane i bakteriozno izumiranje voćaka (prouzrokovač  Pseudomonas syringae pv. Syringae),
  3. Bakterijska plamenjača jabuke i kruške (prouzrokovač Erwinia amylovora).