RADOVI U VOĆNJAKU (jun)

visnja

  • Zelena rezidba voćaka;
  • Zalivanje i okopavanje sejanaca u matičnjacima vegetatativnih podloga sa ili bez prihrane;
  • Površinska obrada zemljišta;
  • Berba (trešnja, jagoda, višnja, malina i rane sorte ostalih vrsta)
  • Zalivanje i nagrtanje mladara u matičnjacima vegetetativnih podloga;
  • Zaštita:

    Jabuka, 10-15.06. Systhane 0,2 lit. + Captan 2 kg + Afinex 0,5 kg + Prince 1 lit. + FitoFert Calcium 15 4 lit;

Jabuka, 25-30.06. Systhane 0,2 lit. + Dithane 2,5 kg + Runner 0,5 lit. + FitoFert Humisuper 3 lit;

Kruška, početak juna: Prince 1 lit. + Vertimec 1 lit. ili Abastate 1 lit. + Afinex 0,5 kg + Nitropol S 5 lit. + Dithane 3 kg;

Malina, oko 20-tog juna, zaštita od sive truleži (za 0,1 ha sa 100 litara vode): Switch 80 gr. + FitoFert Calcijum Organo 30 300 gr;